vrijwilligers
Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam

 

 

Ruim 50 vrijwilligers/sters zijn actief binnen de SGOM.
Zij geven hun tijd en energie om allerlei activiteiten voor ouderen te organiseren,
zoals de spel- en handenarbeidmiddag op donderdag en de koersbal op vrijdagochtend.
Verder is er een feestmiddag op Koningsdag, 5 mei en ontbreekt een Sinterklaasmiddag natuurlijk ook niet.

Het zijn allemaal activiteiten die zonder de inzet van al die vrijwilligers niet mogelijk zijn.
Om de onderlinge contacten te verstevigen, komen we een paar keer per jaar met alle vrijwilligers bij elkaar.
In december is er een bijeenkomst met alle vrijwilligers die in Swaensborch behulpzaam zijn. En in januari organiseert het bestuur een nieuwjaarsborrel met aansluitend een wintermaaltijd.

Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers welkom.
Als het u leuk lijkt om mee te komen helpen bij diverse activiteiten, kom dan eens langs om te kijken of meldt u aan bij het secretariaat.

De SGOM heeft een PRIVACY-PROTOCOL op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het protocol geeft aan op welke wijze de privacy van haar vrijwilligers en van degenen waarmee de SGOM contact heeft, is gewaarborgd.
Op verzoek wordt het privacy-protocol naar u toegestuurd.