Home
Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam

 

 

 

 

Welkom op de website van van Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam (SGOM)

Doelstelling:
De SGOM heeft als doel het welzijn en de belangen van alle ouderen van Monnickendam en Katwoude te behartigen.

Daaronder valt ook het streven om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

De SGOM houdt zich bezig met ondersteuning en bemiddeling van de dagelijkse zaken waar ouderen mee te maken krijgen en de informatieverstrekking daar over.

Elk najaar wordt een themaochtend georganiseerd over een actueel maatschappelijk onderwerp. Waar mogelijk zet de SGOM zich ook in om op bestuurlijk niveau, zoals gemeente, zorg- en overheids instanties, de belangen van ouderen te behartigen.


MonnickendamPlus

3 x per jaar geven wij een blad uit met interessante onderwerpen voor onze senioren in Monnickendam en Katwoude. Via bovenstaande link kunt u alle reeds uitgebrachte bladen nalezen.


Klik hier voor het laatste nieuws