activiteiten
Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam


Ouderendag
In oktober wordt de dag van de ouderen gevierd met een uitstapje en/of een gezamenlijke maaltijd.

 Uitstapjes
Vrijwilligers van de SGOM bezoeken regelmatig ouderen die daar prijs op stellen. Ze komen langs voor een praatje of kopje thee. Samen wandelen of winkelen is ook mogelijk. Dina de Vries, tel. 651813.

 

 

Koningsdag
Elk jaar wordt Koningsdag gevierd met een gezellige middag met een optreden van een koor, een broodmaaltijd en bingo.

 Sinterklaas
We vieren het jaarlijkse bezoek van de Sint en zijn pieten tijdens een gezellige middag, waarbij de bingo niet mag ontbreken.

 Zuiderzeekoor
Ouderen die graag willen zingen zijn welkom bij het Zuiderzeekoor. Repetitie iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Opstandingskerk in Monnickendam. Inlichtingen bij de dirigente Gerda Bloem. Tel: 06-46095975

 

 

Seniorensongfestival
Ieder jaar wordt er samen met Evean Swaensborch, de Stichting Uit de Kunst en ouderenorganisaties uit andere kernen een seniorensongfestival georganiseerd

 Themabijeenkomsten
Één keer per jaar wordt er een themaochtend georganiseerd over actuele, maatschappelijke onderwerpen.